Waterland ma zgodę UOKiK na zakup akcji Kredyt Inkaso

Warszawa, 18 sierpnia 2016 - Waterland Private Equity Investments B.V. otrzymał zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie 66% akcji Kredyt Inkaso S.A. Uzyskanie pozytywnej decyzji organu antymonopolowego było jednym z warunków zawieszających wezwanie, które holenderski fundusz ogłosił w lipcu.

– Cieszy nas szybka i pozytywna decyzja Prezesa UOKiK – powiedział Maciej Szymański, Dyrektor Zarządzający Waterland Private Equity Investments w Polsce.

Zapisy na akcje Kredyt Inkaso potrwają do 29 sierpnia. Waterland oferuje 25 zł za akcję w pierwszym okresie przyjmowania zapisów, tj. do dnia 23 sierpnia. W drugim okresie przyjmowania zapisów, tj. od 24 sierpnia do 29 sierpnia, cena wynosi 20 zł za akcję. Wzywający zobowiązał się do nabycia akcji w wezwaniu jeżeli zapisami objęte zostanie ponad 60% akcji spółki.

Planowany zakup akcji będzie pierwszą platformą inwestycyjną funduszu Waterland w Polsce i największą inwestycją w tym regionie Europy.

2017-11-16T15:43:15+00:00Sierpień 18th, 2016|